Bali spreeuwen

Sinds enkele jaren bezitten we een prachtig koppel Balispreeuwen. Deze vogelsoort wordt in de natuur zeer ernstig bedreigd en dat komt louter en alleen door het wegvangen voor de handel. Hoe anders is het bij de liefhebbers thuis...deze prachtige spreeuwen worden met een zekere regelmaat gekweekt en inmiddels is het bestand jaarlijks gekweekte vogels alleen al in Nederland vele malen groter dan in het gebied van herkomst. Ook onze Balispreeuwen zorgen regelmatig voor jongen, maar doordat wij niet van die grote volières hebben sneuvelde er nog wel eens een jong door het toedoen van onze man. Daarom hebben we onze Balispreeuwen in bruikleen gegeven aan het Vogelpark Eureka op Texel, alwaar de resultaten veel beter zijn, zodat we toch af en toe nakweek van onze vogels kunnen aanbieden, uiteraard met de nodige vaste voetring en een cites-document

Contact

072 52 09 603

Westerweg 20
1815 DE Alkmaar

info@prodier.nl

Like onze facebook